Сайт за безплатни обяви

Условия за ползване


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА MYVARNA.INFO

Разглеждайки или използвайки интернет страницата myvarna.info, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Този уеб сайт е разработен и се поддържа от Мариян Михайлович Бида и е негова интелектуална собственост.

Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между Собственика и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп до и ползване на Интернет сраницата (уеб сайтът) MYVARNA.INFO.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Собственика и потребителите на Интернет страницата (уеб сайтът) MYVARNA.INFO, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

Собственика може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Собственика не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ".


УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чрез MYVARNA.INFOMYVARNA.INFO се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет.

Чрез MYVARNA.INFO се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

  • 1.1. "СОБСТВЕНИКЪТ" не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта MYVARNA.INFO информация.
  • 1.1. "СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правото да посочва използваните в MYVARNA.INFO източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, "СОБСТВЕНИКЪТ" не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

  • 2.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че "СОБСТВЕНИКЪТ" не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.
  • 2.2. Предоставената в MYVARNA.INFO информация се актуализира периодично. "СОБСТВЕНИКЪТ" не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

  • 3.1. MYVARNA.INFO може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от "СОБСТВЕНИКЪТ". "СОБСТВЕНИКЪТ" не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.
  • 3.2. Всяко лице може без предварително разрешение да добавя хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта, освен в предвидените в тези условия изключения. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят, кой уеб сайт разглеждат.

ДРУГИ

  • 4.1. "СОБСТВЕНИКЪТ" има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
  • 4.2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайтът), включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите "СОБСТВЕНИКЪТ".
  • 4.3. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.
  • 4.4.Предвид международния характер на мрежата Интернет и че MYVARNA.INFO е свързан с тази мрежа, "СОБСТВЕНИКЪТ" не гарантира, че потокът информация към и от MYVARNA.INFO няма да бъде следен и записван от трети страни.

Условията за ползване са взаимствани от www.medicine.bg с изричното писмено разрешение от "СВЕСТ" ООД.